POLITYKA PRYWATNOŚCI / RODO

Informacje formalne

Administratorem strony jest Imperia D. Wodecka, J. Kryściak, T. Bąkowski Spółka Cywilna


W przypadku wątpliwości co do przetwarzania Twoich danych osobowych, w każdym momencie możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres fabrykaswiezychlodow@gmail.com

Uprawnienia użytkowników strony związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do edycji Twoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia Twoich danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych (możesz zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania działań które z Tobą uzgodnimy, jeśli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je wg. Ciebie bezpodstawnie),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu – użytkownik powinien wskazać szczególną sytuację, która jego zdaniem ściśle uzasadnia dlaczego powinniśmy zaprzestać przetwarzać dane objęte sprzeciwem. Jeżeli wykażemy, że podstawy jakie mamy aby przetwarzać Twoje dane są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń nie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, w przeciwnym wypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach.
 6. prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas Twoje dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem).

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym, które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

Więcej o plikach cookies: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.

 

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy informację na temat stosowanych plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie tych plików.

Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony.

 

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony. Pliki cookies własne wykorzystywane są przez skrypt odpowiadający za mechanizm odzyskiwania porzuconych koszyków. 

 

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich, co zostało opisane poniżej.

 

 

Bezpieczeństwo

Zapewniamy użytkowników naszej strony internetowej, że stosujemy się do wszelkich zasad poufności dot. przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Twoje dane osobowe są gromadzone z odpowiednią dokładnością i wysoko chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Odbiorcy danych 

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług lub narzędzi korzystamy, a których usługi wiążą się lub mogą wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych. Chodzi o, w szczególności, następujące podmioty:

 1. hostingodawca – na serwerze przechowywane są Twoje dane osobowe,
 2. dostawca usługi poczty elektronicznej – w ramach poczty elektronicznej dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 3. dostawcy oprogramowania chmurowego, takiego jak system mailingowy, fakturowy, księgowy, system CRM – w ramach oprogramowania przetwarzane są Twoje dane osobowe,
 4. dostawca usługi czatu – w ramach czatu dochodzi do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 5. dostawca usługi chmury wirtualnej – w chmurze mogą być przechowywane pliki zawierające Twoje dane osobowe,
 6. firmy kurierskie – firmy te przetwarzają Twoje dane osobowe w celu doręczenia do Ciebie przesyłki,
 7. biuro rachunkowe – biuro przetwarza Twoje dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych,
 8. kancelaria prawna – kancelaria może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będzie to konieczne do świadczenia na naszą rzecz usług prawnych,
 9. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane,
 10. podmiot świadczący usługi marketingowe – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do Twoich danych osobowych w zakresie, jaki jest niezbędny do realizacji powierzonych działań marketingowych,
 11. pozostali podwykonawcy – współpracujemy z różnymi podwykonawcami, którzy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych, jeżeli będą świadczyć usługi w zakresie związanym z takim dostępem.

Narzędzia i przekazywanie danych osobowych do państw trzecich.
W związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w szczególności w USA, Twoje dane osobowe są przekazywane do państw trzecich. Dostawcy tych narzędzi zapewniają o należytym poziomie ochrony wszelkich danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.

Do przechowywania danych osobowych na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich dochodzi w ramach następujących narzędzi:

 • “MailChimp” The Rocket Science Group LLC d/b/a Mailchimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA – w celu korzystania z systemu mailingowego MailChimp, służącego do przesyłania newslettera,– w zakresie Twojego imienia oraz adresu e-mail podawanego przy zapisie do newslettera,
 • usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.
 • Narzędzi marketingowe i analityczne Facebook Ads i Insights dostępnych w ramach serwisu Facebook. Dostawcą tych narzędzi jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.
 • Narzędzie Smartsupp.com, s.r.o., Company reg. no.: 03668681, VAT ID: CZ03668681, Milady Horakove 13, Brno, 602 00, Czech Republic.
 • Yandex Metrica, YANDEX” LLC, 16 Lva Tolstogo St., Moscow 119021, Russia

Wszystkie te podmioty zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowanie mechanizmów zgodności przewidzianych przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield. Poniżej przedstawiamy adresy stron, które potwierdzają uczestnictwo w programie Privacy Shield, tam też można zapoznać się z informacjami na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty:

W ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu do informacji i funkcji, które pozwalałby na Twoją identyfikację. Zbieramy dane tj:

 • raporty demograficzne i zainteresowań, 
 • remarketing, 
 • funkcje raportowania o reklamach, 
 • user-ID, 
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz, 
 • Twoja płeć, 
 • Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, 
 • Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci
 • informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz,
 • przeglądane postronny,
 • czas spędzony na stronie,
 • przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 • źródło, z którego przechodzisz do naszej strony,
 • przedział wieku, w którym się znajdujesz,

 

Cele i czynności przetwarzania danych osobowych

Konto użytkownika 

Zakładając konto użytkownika, musisz podać dane umożliwiające założenia konta, takie jak adres e-mail oraz hasło. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta.

 

Dane, które nam przekazujesz w związku z założeniem konta przetwarzane są w celu świadczenia Tobie usługi drogą elektroniczną, m.in dają Ci możliwości korzystania z konta użytkownika. 


Zamówienia
Składając zamówienie na naszej platformie, musisz podać dane niezbędne do realizacji zamówienia i rozliczenia go. Mowa tu o danych takich jak imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu czy numer NIP. Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu wykonania umowy zawartej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 

 

Odzyskiwanie porzuconych koszyków 

Jeżeli rozpoczniesz już proces składania zamówienia, ale go nie ukończysz, ten fakt może zostać odnotowany przez nasz system i możesz otrzymasz na swój adres e-mail powiadomienie o możliwości finalizacji zamówienia.Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych na potrzeby odzyskiwania porzuconych koszyków. Zrobisz to poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wiadomości wysłanej odnośnie odzyskiwania porzuconych koszyków na dole wiadomości.

Reklamacje i odstąpienie od umowy 

Składając reklamację lub odstępując od umowy zawartej na odległość, przekazujesz dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.

Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes firmy(art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

Newsletter

Zapisując się do newslettera, przekazujesz nam swój adres e-mail.

Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci informacji drogą mailową, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wydana podczas zapisu do newslettera.

W każdej chwili możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w link znajdujący się na dole każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami.

Kontakt

Kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą.